Obszar działalności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie

Montaż nowego układu pompowego w oczyszczalni ścieków w Będzinie

W ramach zadania realizowaliśmy budowę nowego układu pompowego w głównej przepompowni na oczyszczalni ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie.


Pompa o mocy 110 [kW] w zabudowie suchej, poziomej wraz z rurociągiem DN500 i armaturą przemysłową, to układ mogący tłoczyć 2500 [m3/h] przy wysokości podnoszenia 11 [m], co umożliwia przepompowanie około czterdziestu ton ścieku na minutę.

Urząd Gminy Kobiór

Urząd Gminy Kobiór

Kompleksowa rozbudowa oczyszczalni ścieków do wydajności 650 [m3/dobę] w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, technologicznym, elektrycznym i AKPiA wraz z uruchomieniem i rozruchem technologicznym dla zadania: Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków "Wschód" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze

Brepo w zakresie kontraktu wykonało:

PWIK SP. Z O.O. Ruda Śląska

PWIK SP. Z O.O. Ruda Śląska

Budowa przepompowni ścieków "Szymanowskiego II" oraz przebudowa przepompowni ścieków "Szymanowskiego" przy ul. Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.

Wykonaliśmy i oddaliśmy do użytku pompownię stanowiącą ochronę przed podtopieniem na terenach zalewowych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota-Szymanowskiego.
Dzięki inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej znacznie zmniejszono ryzyko zalewania terenów na obszarze oddziaływania przepompowni.
Brepo w zakresie swych prac zrealizowało:

TAURON Ciepło S.A.

TAURON Ciepło S.A.

Zaprojektowanie oraz wykonanie pompowni p.poż w Zakładzie Wytwarzania Tychy.

Brepo zakończyło budowę pompowni przeciwpożarowej dla Elektrociepłowni EC TYCHY należącej do grupy Tauron Ciepło. Pompownia stanowi dodatkową ochronę dla rozbudowanej elektrociepłowni między innymi o nowy kocioł spalania biomasy.
Zakres realizacji obejmował wykonanie:

TAURON Ciepło S.A.

TAURON Ciepło S.A.

"Wykonanie koncepcji oraz projektów zabudowy układów automatycznej regulacji wraz z armaturą zabezpieczającą, odcinającą i kontrolną oraz budowy przepompowni w zintegrowanym systemie ciepłowniczym Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich"

 

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Stacji Transformatorowej 630kVA, 15/0,4kV wraz z linią kablową zasilającą SN 15kV przy budynku A-51 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji"

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji wewnętrznej Inwestora w skład której wchodzą:

Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

PEWIK SP Z O.O. Gdynia