Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

11.2016 - 04.2017

Goczałkowice
Ul. Jeziorna 7

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla systemu wizualizacji, sterowania i nadzoru dla obiektów technologicznych w ZUW Goczałkowice.

Przedmiotem opracowania było wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektów technologicznych zlokalizowanych w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice w zakresie branży elektrycznej i AKPiA (system wizualizacji, sterowania i nadzoru) realizowanego na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w ramach Kontraktu: „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla systemu wizualizacji, sterowania i nadzoru dla obiektów technologicznych w ZUW Goczałkowice”.

Celem opracowania było sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) branży elektrycznej i AKPiA określającego zakres robót oraz parametry techniczne i jakościowe jak również cechy funkcjonalne stanowiące podstawowe wytyczne dla projektowania i wykonania zamierzenia budowlanego, jakim jest modernizacji systemu wizualizacji, sterowania i nadzoru dla obiektów technologicznych zlokalizowanych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora niniejsze opracowanie obejmuje:
1.Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla systemu wizualizacji, sterowania i nadzoru dla obiektów technologicznych w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice,
2.Wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego w zakresie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
1.6 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja będzie realizowana w Goczałkowicach-Zdrój - wsi uzdrowiskowej położonej w południowej Polsce; województwo: śląskie, powiat: pszczyński, gmina Goczałkowice-Zdrój.

na obszarze:

 • Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice zlokalizowanego przy ul. Jeziorna 5, 42-320 Goczałkowice Zdrój, na obiektach:
 • Budynek Produkcji Ozonu
 • Filtry Węglowe I
 • Filtry Węglowe II
 • Pompownia międzyobiektowa
 • Pompownia II° (drugiego stopnia)
 • Filtry pośpieszne GO-CZA I (Gocza jeden)
 • Filtry pośpieszne GO-CZA II (Gocza dwa)
 • Pulsatory Wody Surowej
 • Reagenty
 • Zagęszczanie Osadów i Pulsatory Wód Popłucznych
 • Chlorownia
 • Budynek tzw. „Mistrzówka” – Centralna Dyspozytornia Zakładu
 • Budynek tzw. „Kierownik Zakładu” – Biuro kierownika zakładu
 • Głównego ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Wypoczynkowej, 42-320 Goczałkowice Zdrój, na obiektach:
 • Pompownia I° (pierwszego stopnia) – ujęcie brzegowe nr 1, 2, 3
 • Budynek rozdzielnicy SN i zaplecza technicznego