Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

09.2016 - 01.2017

Katowice
ul. Wojewódzka 19

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji AKPiA filtrów na Stacji Uzdatniania Wody Miedary

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zasilania i sterowania układu ustawczych napędów elektromechanicznych armatury przemysłowej, technologicznej dla filtrów pośpiesznych zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody Miedary w zakresie branży elektrycznej i AKPiA realizowanego na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice w ramach kontraktu: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji AKPiA filtrów na Stacji Uzdatniania Wody Miedary”.

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonawczej branży elektrycznej i AKPiA umożliwiającej prawidłowe i należyte wykonanie zasilania i sterowania układu ustawczych napędów elektromechanicznych armatury przemysłowej, technologicznej dla filtrów pośpiesznych w oparciu o uznaną praktykę inżynierską oraz normy i zasady zapewniające bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej, jak również uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, które będą podstawą do realizacji Inwestycji.

Zakres opracowania zgodnie ze zleceniem Inwestora jest wykonanie:

  1. projektu wykonawczego branżowego,
  2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
  3. przedmiaru robót,
  4. kosztorysu Inwestorskiego.

Podstawowym zagadnieniem projektu jest modernizacja instalacji elektrycznych i automatyki filtrów pośpiesznych w zakresie dla zasilania i sterowania układu ustawczych napędów elektromechanicznych armatury przemysłowej,