Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie

03.2011 - 07.2011

Będzin
ul. Kościuszki 140

Montaż nowego układu pompowego w oczyszczalni ścieków w Będzinie

W ramach zadania realizowaliśmy budowę nowego układu pompowego w głównej przepompowni na oczyszczalni ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie.


Pompa o mocy 110 [kW] w zabudowie suchej, poziomej wraz z rurociągiem DN500 i armaturą przemysłową, to układ mogący tłoczyć 2500 [m3/h] przy wysokości podnoszenia 11 [m], co umożliwia przepompowanie około czterdziestu ton ścieku na minutę.


Aplikacja ma zabezpieczać oczyszczalnie przed nawałnicami, pełnić będzie funkcję ochronną przed powodzią.