Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg

11.2016 - 06.2017

Kołobrzeg
ul. Szarych Szeregów

"Budowa szczytowej kotłowni gazowej w Kołobrzegu przy ul. Szarych Szeregów".

Zakres rzeczowy kontraktu projektuj i buduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmował zaprojektowanie i wykonanie:

  • układu głównego zasilania elektroenergetycznego obejmującego Rozdzielnicę Główną wraz z członem kompensacji mocy biernej oraz przyłączem dla agregatu o mocy 150kVA na napięciu 400VAC, 50Hz i przyłączu o mocy 100kW. Rozdzielnica Główna wyposażona w obwody odpływowe dla stref pożarowych oraz dla strefy przeciwwybuchowej (ATEX (EX) II 3G Ex nA IIC T4) wraz z układem detektorów gazów wybuchowych i toksycznych w oparciu o normę IEC/EN 61508 odłączającym zasilanie główne oraz zamykający głównych zawór gazu na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 ze zintegrowanym systemem centrali pożarowej (POLON6000) spełniającej wymagania norm PN-EN 54-2, PN-EN 54-4 odłączającym zasilanie na poziomie Rozdzielnicy Głównej. Rozdzielnia Główna została wyposażona w układ telemetrii (M2M) w oparciu o modem GSM (LTE) z dostępem do INTRANETU przez szyfrowany tunel OpenVPN ze zintegrowanym protokołem komunikacyjnym MODBUS TCP/IP.
  • -układu sterowania kotłownią gazową dla mocy kotłów 2x2,5MW obejmującą Rozdzielnicę Zasilająco-Sterującą wyposażoną w sterownik typu PLC, przemienniki częstotliwości, panel dialogu operatorskiego, komunikację cyfrową MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU, MODBUS RTU dla strefy wybuchowej Ex, M-BUS oraz układ zatrzymania awaryjnego zgodnie z normą IEC 62061 spełniającym poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL1. Rozdzielnica Zasilająco-Sterująca obsługuje: 10 pomp w tym 9 pomp zintegrowanych z przemiennikami częstotliwości sterowanymi po protokole cyfrowym MODBUS TCP/IP, 4 elektro-napędy sterujące, 5 elektro-napędów regulacyjnych, 2 elektro-zawory regulacyjne, 17 przetworników analogowych, 4 liczniki ciepła (M-BUS), 2 liczniki gazu (MODBUS RTU Ex), 4 urządzenia oddalone (MODBUS RTU), panel dialogu operatorskiego (MODBUS TCP/IP) oraz integracja z Rozdzielnicami Zasilająco-Sterującymi kotłów gazowych marki BOSCH.