Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S. A. z siedzibą w Radomiu

06.2018 - 09.2018

Radom
ul. Żelazna 7

Modernizacja rozdzielni Głównej „RGNN” niskiego napięcia w Ciepłowni Południe w Radomiu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zakres rzeczowy kontraktu obejmował:

  • opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, branży elektrycznej i AKPiA dla obiektu Rozdzielni Głównej niskiego napięcia zasilającej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z dwóch transformatorów o mocy 1600 kVA dla napięcia znamionowego 15/0,4kV z układem samoczynnego załączenia rezerwy wraz z komunikacją z systemem wizualizacji typu SCADA oraz systemem przeciwpożarowym,
  • demontaż istniejącej rozdzielnicy dwusekcyjnej (2500A) z polem sprzęgła wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) czterdziestoma ośmioma (2x24) polami odpływowymi (demontaż z zapewnieniem normalnej pracy czynnego obiektu) oraz demontaż mostów szynowych,
  • prefabrykacja, dostawa i montaż Rozdzielnicy Głównej, dwusekcyjnej z polem sprzęgła oraz układem samoczynnego załączenia rezerwy z funkcją pożarowego wyłączenia na poziomie nN i SN, diagnostyką błędów, analizatorami sieci oraz dialogiem operatorskim, wyposażona w układ programowalnego logicznego kontrolera (PLC) z podtrzymaniem redundantnego zasilania sterującego (230VAC oraz 24VDC) z wykonaniem własnego oprogramowania sterującego i wizualizacyjnego oraz realizację telemetrii,
  • wykonanie dwóch mostów szynowych 3200A,
  • montaż muf, głowic, podłączenia kabli-elektroenergetycznych,
  • wykonanie oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd 400/230VAC,
  • budowa systemu instalacji przeciwpożarowej,