Urząd Gminy Kobiór

08.2010 - 11.2011

Kobiór
ul. Rzeczna

Kompleksowa rozbudowa oczyszczalni ścieków do wydajności 650 [m3/dobę] w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, technologicznym, elektrycznym i AKPiA wraz z uruchomieniem i rozruchem technologicznym dla zadania: Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków "Wschód" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze

Brepo w zakresie kontraktu wykonało:

  • kompleksową nadbudowę oraz modernizację budynku obsługowego,
  • kompleksową budowę technologii oczyszczalni ścieków,
  • kompleksową budowę instalacji elektrycznej i AKPiA,
  • kompleksowe wykonanie oprogramowania sterującego i wizualizacyjnego,
  • kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków.