Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie

06.2017 - 09.2017

Cieszyn
ul. Motokrosowa 27

"Wykonanie remontu układu zasilania Rozdzielni Głównej 400V i wizualizacji tych urządzeń w systemie SCADA na Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie, ul. Motokrosowa 27" etap II

Zakres rzeczowy kontraktu obejmował:

  • Opracowanie schematu instalacji elektrycznej i sterującej oraz oświetlenia dla budynku Rozdzielni Głównej 400V zawierającej stację transformatorową z dwoma transformatorami Typ TAOA 1000 15/04, o mocy 1000 kVA napięcie 15/04 kV zasilanych za pośrednictwem dwóch mostów szynowych, służącej do zasilania całej oczyszczalni ścieków.
  • Wykonanie remontu szaf elektrycznych z zabudowanymi urządzeniami, polegającego na demontażu starych i montażu nowych rozdzielnic dla sekcji 1 i sekcji 2 .Rozdzielnice zostały wyposażone w dwa odłączniki główne 1600A, wyłącznik sprzęgła 1600A między sekcjami oraz osprzęt niezbędny do prawidłowej pracy Rozdzielni wraz z okablowaniem i mostami szynowymi wraz z układem SZR.
  • Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd 230V i oświetlenia awaryjnego w całym budynku Rozdzielni Głównej 400V.
  • Budowa systemu instalacji przeciwpożarowej.
  • Wykonanie kompletnego systemu sterującego urządzeniami i wizualizację Rozdzielni Głównej 400V w oparciu o sterowniki PLC, panel operatorski, komunikację cyfrową M-BUS.
  • Uruchomienie systemu SCADA oraz wykonanie konfiguracji urządzeń sieciowych branży IT opartej o sieć światłowodową typu ring.
  • Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi oprogramowania wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
  • Przekazanie kodów źródłowych wraz z przeniesieniem praw majątkowych do wykonanego oprogramowania.