TAURON Ciepło S.A.

11.2013 - 10.2014

Katowice
ul. Grażyńskiego 49

"Wykonanie koncepcji oraz projektów zabudowy układów automatycznej regulacji wraz z armaturą zabezpieczającą, odcinającą i kontrolną oraz budowy przepompowni w zintegrowanym systemie ciepłowniczym Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich"

 

Spółka Brepo wykonała projekt budowlano-wykonawczy w zakresie branży elektrycznej i AKPiA istotny z punktu widzenia zabezpieczenia niezawodności pracy sieci dla mieszkańców oraz instytucji aglomeracji śląskiej zasilanych z systemu ciepłowniczego Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich należącego do grupy Tauron Ciepło Sp. z o.o. oraz zabezpieczeń magistral Wschód, Zachód oraz Konstal elektrociepłowni ELCHO zlokalizowanej w Chorzowie.
Projektowane rozwiązanie techniczne stanowi zasilanie i sterowanie pompowni „Bytkowskiej” pracującej w zamkniętym układzie sieci ciepłowniczej oddziaływującej na źródła Elektrociepłowni ELCHO oraz Zakładu Wytwarzania Katowice. Rozwiązanie techniczne zakłada optymalizację pracy sieci ciepłowniczej oraz monitoring oddziaływań pracy pompowni na źródła ciepłownicze jak również na pozostałe istniejące czy budowane w przyszłości przepompownie ciepła.
Nowoprojektowana pompownia „Bytkowska” stanowi element nadrzędny mogący synchronizować pracę przynależnych obiektów poprzez kanał wymiany danych VPN. Rozwiązanie techniczne zakłada dostęp do każdej informacji zawartej w istniejącej sieci wymiany danych. Pompownia „Bytkowska” stanowić będzie element zadajnika, synchronizacji i nadzoru pracy poszczególnych elementów sieci ciepłowniczej w zależności od zadanej dyspozycji.
W zakresie głównych elementów projektu wykonano:

  1. Projekt przyłącza elektroenergetycznego zasilania podstawowego i rezerwowego średniego napięcia 20 [kV] o mocy znamionowej 2 [MV],
  2. Projekt pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego 20 [kV],
  3. Projekt zasilania i sterowania dla strony niskiego napięcia wraz z redundantnym systemem sterowania pracą pompowni z układami przemienników częstotliwości i filtracją wyższych harmonicznych aktywną i pasywną, wizualizację i telemetrię opartą na strukturze światłowodowej [automatyka przemysłowa],
  4. Projekt telewizji przemysłowej [CCTV],
  5. Projekt zabezpieczeń i monitoringu pożarowego obiektu,
  6. Projekt oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
  7. Projekt układów automatycznej regulacji, zabezpieczeń i kontrolni na instalacjach zasilania sieci Wschód, Zachód oraz Konstal w hali pompowni sieciowej elektrociepłowni ELCHO w Chorzowie.