PWIK SP. Z O.O. Ruda Śląska

09.2012 - 05.2013

Ruda Śląska
ul. Kokota

Budowa przepompowni ścieków "Szymanowskiego II" oraz przebudowa przepompowni ścieków "Szymanowskiego" przy ul. Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.

Wykonaliśmy i oddaliśmy do użytku pompownię stanowiącą ochronę przed podtopieniem na terenach zalewowych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota-Szymanowskiego.
Dzięki inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej znacznie zmniejszono ryzyko zalewania terenów na obszarze oddziaływania przepompowni.
Brepo w zakresie swych prac zrealizowało:

  • wykonanie projektu branży konstrukcyjno-budowlanej, technologicznej, elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przepompowni wód deszczowych wraz z modernizacją całego układu technologii pompowania ścieków sanitarnych. W zakresie projektu przekazano również nowatorskie rozwiązanie regulacji i rozdziału ścieków sanitarnych i deszczowych w kanalizacji ogólnospławnej zależnej od wielkości opadów i wydajności układu pompowego w danej chwili czasu.
  • wykonanie robót technologicznych, elektrycznych i AKPiA przepompowni wód deszczowych oraz modernizacji układu technologii i AKPiA pompowni ścieków sanitarnych.
  • kompleksowe uruchomienie obiektu.