Realizacje

PEWIK SP Z O.O. Gdynia

Modernizacja zasilania i sterowania przepompowni ścieków „LOTNIKÓW” w Gdyni

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuję:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S. A. z siedzibą w Radomiu

Modernizacja rozdzielni Głównej „RGNN” niskiego napięcia w Ciepłowni Południe w Radomiu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zakres rzeczowy kontraktu obejmował:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie

"Wykonanie remontu układu zasilania Rozdzielni Głównej 400V i wizualizacji tych urządzeń w systemie SCADA na Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie, ul. Motokrosowa 27" etap II

Zakres rzeczowy kontraktu obejmował:

Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg

"Budowa szczytowej kotłowni gazowej w Kołobrzegu przy ul. Szarych Szeregów".

Zakres rzeczowy kontraktu projektuj i buduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmował zaprojektowanie i wykonanie:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Stacji Transformatorowej 630kVA, 15/0,4kV wraz z linią kablową zasilającą SN 15kV przy budynku A-51 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji"

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla systemu wizualizacji, sterowania i nadzoru dla obiektów technologicznych w ZUW Goczałkowice.