PEWIK SP Z O.O. Gdynia

08.2018 - w trakcie realizacji

Gdynia
ul. Sieradzka

Modernizacja zasilania i sterowania przepompowni ścieków „LOTNIKÓW” w Gdyni

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuję:

 • modernizację obwodów zasilających przepompownię ścieków LOTNIKÓW
 • montaż nowej zalicznikowej rozdzielnicy z układem samoczynnego zasilania rezerwy SZR
 • wykonanie układów sterowania i automatyki
 • wykonanie linii kablowej pomiędzy istniejącym i nowym złączem kablowym, a rozdzielnicą RZ oraz pomiędzy RZ, a rozdzielnicą RO zasilającą przepompownię ścieków LOTNIKÓW
 • instalacje elektryczne:
  • Zasilanie zespołów pompowych,
  • Instalacje uziemiające
  • Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu
  • Zespół gniazd serwisowych