Polityka prywatności

Polityka prywatności i COOKIES
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Brepo Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie,
ul. Ks. Franciszka Górka 144,  43-196 Mikołów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
KRS 0000291280,
NIP 635 177 23 81,
REGON 240742141
Z Administratorem Twoich danych możesz kontaktować się pod adresem e-mail biuro@brepo.pl, telefonicznie pod numerem: +48 32 720 20 60 lub pocztą tradycyjną.
Zasady przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 RODO.
1.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność.
1.2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.
 • Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Brepo Sp. z o.o. jak i podmioty trzecie, z którymi Brepo Sp. z o.o. współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Gromadzenie danych
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.
Przetwarzanie danych
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Brepo Sp. z o.o. będą przetwarzane w następujących celach:
 • Prowadzenia działań marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
 • Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
 • Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • Archiwizacji,
 • Spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Brepo Sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych to:
 • udzielona zgoda
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje  żądanie przed zawarciem umowy
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski
Przekazywanie danych
Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku wykorzystywaniem narzędzi, w szczególności takich jak Google Analytics.
Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • procesorom w związku ze zleconymi przez Brepo Sp. z o.o. działaniami
 • podmiotom współpracującym z Brepo Sp. z o.o.
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • obsługi utworzonego konta
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Brepo Sp. z o.o. (Administratora) – 6 lat przysługuje Państwu na zgłaszanie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ,
 • okres na jaki została udzielona zgoda
Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez RODO
Posiadasz  prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich  danych osobowych
 • przeniesienia Twoich danych osobowych
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich  danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, Brepo Sp. z o.o.  w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Brepo Sp. z o.o., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Profilowanie danych
Brepo Sp. z o.o. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Wykorzystywanie „cookies”
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
 • Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 • Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 • Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).
Zabezpieczanie danych osobowych
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą

 

06.03.2019r